Historie Kréty

Historie Kréty, Zdroj Wikimendia Commons
Historie Kréty, Zdroj Wikimendia Commons

První osídlení Kréty se datuje do doby kamenné 6000 let př. n. l. až 2600 let př. n. l. Ve 3. a 2. tisíciletí př. n. l. – tedy v období neolitu se stala Kréta jedním ze středisek pokročilé mínojské kultury. Kolem roku 1700 př. n. l. došlo k zemětřesení.

Po znovuobnovení se Kréta díky objevu výroby bronzu, hrnčířství a kovotepectví stala námořní mocností v Egejském moři. Toto období bylo také ve znamení stavby paláců, ukázkovou stavbou je palác v Knossos. Došlo k celkovému rozvoji umění.

Kolem roku 1450 př. n. l. došlo k poničení Kréty v důsledku výbuchu sopky na Théře (Santorini). Poté se na ostrově usídlili Achájové. V období 900 až 650 let př. n. l. se přistěhovali Dórové. V té době zde vzniklo kolem 100 navzájem soupeřících městských států. Také zde prosperoval námořní obchod s Orientem.

V období od roku 650 př. n. l. do roku 332 př. n. l. se hovoří o tzv. archaické a klasické době. Zatímco krétská opevněná města spolu válčili, na řecké pevnině vznikala mocná střediska jako Athény a Korint.
Mezi lety 332 př. n. l. až 67 př. n. l. se městské státy připojily k jednotlivým helénským dynastiím. Římané zlikvidovali námořní pirátství a v roce 67 př. n. l. ovládli Krétu, hlavním městem se stal Gortis. Za římské nadvlády se ostrovu dařilo, ačkoliv se dostal z centra dění.

V roce 395 až 823 vládla Krétě Východořímská (později Byzantská) říše. V roce 824 podmanili ostrov Arabští muslimové, které roku 961 vystřídala opět Byzantská nadvláda. Od roku 1204 po 4. křížové výpravě získaly Krétu Benátky. V té době se zde usídlilo přes 10 000 kolonizátorů.

Roku 1645 obsadili Turci Chanii a o 23 let později také Iráklion. Až do roku 1898 probíhaly četné vzpoury proti cizí nadvládě. Byly vedeny boje za připojení k Hellénskému království a díky přímluvě Velké Británie získala Kréta konečně v roce 1898 autonomii. Ze zmocnění sultána převzal nad ostrovem vládu princ Georg, druhý syn řeckého krále.

V roce 1913 připadla Kréta oficiálně Řecku. V čele této iniciativy stál revolucionář a státník Eleftherios Venizelos. S touto událostí byla spojena i repatriace muslimské populace zpět do Turecka v letech 1921 až 1922. Jejich procentuální podíl klesl na Krétě ze 45 % na 11 %.

Roku 1941 byla Kréta obsazena německými nacisty, jednalo se o první parašutistické výsadky v dějinách. Na straně nacistů přinesla tato vzdušná operace 4000 až 7000 mrtvých vojáků. Za okupace probíhala na Krétě urputná partyzánská obrana. Po osvobození se Kréta stala opět součástí Řecka.