Co navštívit na Krétě

aneb nejvýznamější turistické cíle na Krétě

Kréta má plno hezkých míst – přírodních zajímavostí, vesniček a měst. Pokud máte rádi historii a zábavu, neměli byste si nechat ujít návštěvu těchto historických měst:

Chaniá

Chaniá se řadí mezi nejhezčí města na Krétě a je výborným výchozím bodem pro výlety do západní části ostrova. Její chloubou jsou neoklasicistní sídla a mohutné benátské hradby svědčící o bohaté historii tohoto města.

Benátská přístavní čtvrť
Námořní muzeum
Nachází se v severozápadním cípu vnějšího přístavu v rekonstruované benátské pevnosti Firkás, kterou sdílí ještě spolu s divadlem. Je zde k vidění sbírka lodních modelů a další artefakty s námořní tématikou.

Janičářská mešita
Najdete jí na protější straně vnějšího přístavu. Jedná se o první tureckou stavbu na Krétě z roku 1645. Za mešitou stoupá vrch s nejstarší místní čtvrtí Kastélli.
U vnitřního přístavu jsou opuštěné benátské arzenály z 16. století, v kterých se v minulosti opravovaly a skladovaly lodě. Na konci hráze se tyčí benátský maják nabízející krásný výhled na Chanii.

Okolí tržnice
Budova tržnice z přelomu 19. s 20. století je centrem místních nákupů, seženete tu jak čerstvé ovoce a zeleninu, tak i krétské suvenýry. V blízkém kostele San Francesco je Archeologické muzeum západní Kréty, po jehož návštěvě si můžete odpočinout v přilehlé zahrádce s tureckou kašnou. Na opačné straně náměstí naproti muzeu je katedrála Agía Triáda z 19. století.

Čtvrť Splántzia
Na severovýchod od tržnice leží půvabná část Starého města – čtvrť Splántzia. Náměstí Plateía 1821 s alejí je upomínkou na vzpouru proti tureckým okupantům, kteří zde oběsili pravoslavného biskupa. Je tu také benátský kostel Agios Nikólaos se seříznutým minaretem. Kousek odtud jsou ještě kostely Agioi Anárgyroi z 16. století a San Rocco z roku 1630.

Za městskými hradbami
Jižně od tržnice leží městský park s mini zoologickou zahradou, dětským hřištěm, kavárnou a hledištěm. V blízké neoklasicistní stavbě je Historické muzeum a archiv zaměřující se na téma krétského povstání a invazi nepřátel.

Réthimnon

Nábřeží je roubené pěknou písečnou pláží a restauracemi, na jeho západním konci leží malý vnitřní přístav. Na molu se tyčí maják zrekonstruovaný ze 13. století. Nad přístavem čelí městu pevnost. Uvnitř poměrně zachovalých hradeb je mešita, kostelík a v létě se zde konají open air koncerty.

Naproti hlavnímu vchodu do pevnosti sídlí v turecké baště Archeologické muzeum se sbírkami zahrnujícími minojské až římské období. V okolí pevnosti je Staré město se spletí úzkých uliček lemovanými tureckými a benátskými domy.

U náměstí Plateía  Títou Peocháki stoupá do vzduchu udržovaná mešita Nerantzés. Původně se jednalo o benátský kostel, na mešitu ho přestavěli Turkové v roce 1657. V současnosti plní funkci koncertní síně.
Ulice Palaiológou plná pulzujících kaváren a krámků s čerstvými zemědělskými produkty se může navíc pochlubit i Rimóndiho kašnou ze 17. století. Je ozdobená lvími hlavami, z nichž stříká voda. Pozornost poutá také benátská lotzia z 16. století. Navštívit doporučujeme rovněž Muzeum dějin a národopisu na Vernardou 30, kde můžete obdivovat například krásné barevné tkaniny, krajky, keramiku či šperky.

Iráklion

V centru Iráklionu leží náměstí Plateía Eleftheríou Venizélou s Morosiniho kašnou ze 17. století. Je tu také kostel Agios Márkos postavený Benátčany roku 1239, který je dnes dějištěm nejrůznějších koncertů a výstav. Z náměstí směřuje ulice 25 Avgoústou vedoucí na sever k benátskému přístavu.

Cestou narazíte na lotzii ze 17. století – v minulosti místo setkání krétské šlechty. Dnes je tato budova městskou radnicí. Za ní dál je náměstíčko, na kterém se skví kostel Agios Titos z 16. století, zasvěcený patronovi ostrova. U 25 Avgoústou leží také malý El Grekův park, který dostal název po nejslavnějším krétském malíři.

Na severním konci ulice 25 Avgoústou je starý přístav s benátskou pevností s masivním zdivem, které odolalo i dlouhodobému útoku Turků v 17. století. Byla postavena v letech 1523- 1540. Benátčané jí pojmenovali Rocca al Mare (Pevnost na moři), Turci jí nazývali Koulés. Proti pevnosti jsou arkády benátského arzenálu z 16. století. Směrem na západ se na nábřeží nachází Historické muzeum. K vidění jsou zde byzantské ikony a vlysy, plastiky a dokumenty spojené s bitvou o Krétu a také jediný El Grekův obraz na Krétě – Pohled na horu Sinaj.

Dva bloky na jihozápad od Plateía Eleftheríou Venizélou leží Plateía Agías Aikaterínis s benátským kostelem Agía Aikateríni z 16. století. Uvnitř se nachází Muzeum církevního umění s ojedinělou sbírkou byzantských ikon, fresek a rukopisů. V blízkosti se nad náměstím vyzdvihuje katedrála Agios Minás z 19. století. Z náměstí vede směrem na východ ulice s trhem, která končí na dalším náměstí – Plateía Kornárou. Zde se nachází bývalá turecká vodárna a Bembova kašna s bezhlavou římskou sochou.

Budete-li pokračovat ulicí Avérof dál na východ, objevíte se na náměstí Plateía Eleftherías. Tomuto náměstí dominuje socha politika Elefthéria Venizéla, který se zasadil o připojení Kréty k Řecku. Na sever odtud je Archeologické muzeum a hlavní turistické informační centrum. Pěkný výhled poskytují nedaleké benátské hradby. Za městskými hradbami na jih od Iráklionu je Přírodovědné muzeum zaměřené na téma egejské oblasti.