Historie Madridu

Místo, kde se v současnosti rozkládá Madrid, je obsazeno již od prehistorické doby, jak ukázaly předměty, které byly nalezeny běhen archeologických vykopávek podél řeky Manzanares. Většina z těchto předmětů – jako byly sekyry a malé paleolitické věci, pozůstatky zvířat, které prokázaly existenci velkých savců, neolitická keramika – může být viděna v Národním archeologickém muzeu. Madridští obyvatelé byli nejdříve Ibeřané a později místo obsadili Římané. A je možné, že zde podle starověkých posudků žili Mantuané, ale o tom historii stále diskutují.

Jméno vzniklo podle původního osídlení Matrice, jedná se o starověké muslimské slovo, které odkazuje na vodní oblasti. Avšak zmínky jako o Madridu takovém jsou dochovány v kronikách pocházející z konce desátého století, a tehdy v Madridu na místě dnešního královského paláce stála pevnost nebo hrad. Tato pevnost byla obsazena Maury, kteří potom pojmenovali řeku Manazanares al – Magrit („zdroj vody“). Tato oblast byla také představována jako Mayrit, ze které dále vznikl název Magerit, který se postupem času změnil na současný název města – Madrid. Dnes ještě můžete zhlédnout dochované staré zdi, kterými bylo obehnáno toto osídlení. Jestliže je chcete zhlédnout, zavítejte do Parque del Emir Mohamed, hned vedle Cuesta de la Vega. Vstup je zdarma.

Konalo se zde hned několik bojů, přičemž vládli Mauři, kteří byli nakonec poraženi v roce 1085 Alfonsem VI. Tento král přikázal mešitu zasvětit jako katolický kostel pod vedením Panny Marie Almudenské, jejíž jméno bylo odvozeno z náboženského obrazu nalezeného nedaleko almudin. Panna Marie Almudenská se později stala madridským ženským svatým patronem, jehož svátek se slaví 9. listopadu. V roce 1325 král Fernando V. poprvé shromáždil dvůr Madridu. O něco později vytvořili Mauři a Židé koncentrované obyvatelstvo v oblasti, kde dodnes žijí pod jménem Moreria, ale v roce 1494 byli nevěřící vyhnáni, přičemž mešity a další budovy zmizely.

Město bylo během vlády Enriquea II. zničeno požárem a Madrid byl přestavěný jeho vnukem Enriquem III., který se postaral o nový rozkvět. Enrique VI. dal Madridu titul „Velmi vznešené a loajální město“ a uspořádal zde velkolepou svatbu s Dońa Juana. Po smrti krále se ujali vlády Izabela a Fernando, kteří bydleli na panském sídle na náměstí Plaza de la Paja, které vlastnil don Pedro Lasso de la Vega.

V letech 1601 až 1606 bylo císařské sídlo přesunuto ve Valladolid, ale od roku 1606 je Madrid hlavním sídlem královské rodiny. Město zažilo během 18. století mnoho významných změn, které přinesly nové městské brány, mosty, novostavby, což přineslo Madridu nový nádech života. Královský palác byl postaven vedle náměstí Plaza de Oriente. Palác byl vybudován na místo hradu, který byl v roce 1734 zničen rozsáhlým požárem. Po roce 1738 Juan B. Sachetti nařídil stavbu paláce, který byl dokončen v roce 1760. Během vlády Carlosa III. došlo k rozvoji města. Královský palác byl úplně dokončen, dále byla provedena stavba městských bran Puerta de Toledo, Puerta de Segovia a Puerta de Alcalá a mnoho dalších významných staveb.

Město se během několika let dostalo na úroveň jednoho z nejlepších a nejkrásnějších hlavních měst Evropy. Nabízí směs moderního a klasického. Užívejte si dovolené v Madridu, protože má skutečně co nabídnout.