Anglie

Anglie je v České republice často zkracovaný název pro Velkou Británii – ještě lépe tedy Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Anglie je oficiálně pouze jednou zemí ze kterých se skládá celý stát. Ostatními jsou Severní Irsko, Skotsko a Wales. Velká Británie je suveénním státem severozápadně mimo kontinentální Evropu. Jediným pevninským sousedem je Irsko. Kromě této hranice je země obklopena Atlantickým oceánem, Severním mořem a Irským mořem. „Suchou nohou“ se do země dostanete mimo četné letecké dopravy tunelem pod Lamanšským průlivem. Velká Británie je konstituční monarchií řízenou parlamentem, hlavním městem je Londýn, hlavní města jednotlivých zemí jsou, kromě Londýna, Belfast, Cardiff a Edinburgh. Mimo Evropských území je pod britskou správou řada zámořských území.

Zdroj: Wikipedia Commons
Zdroj: Wikipedia Commons

Velká Británie je jednou z nejvyspělejších zemí světa a to jak po stránce průmyslové, tak ekonomické. Vysoké výdaje jsou vydávány na obranu díky čemuž zůstává země velmocí i na poli vojenském. Země má vysoký kulturní, vědecký i politický vliv. Je členem Evropské unie, Rady bezpečnosti OSN, G8, OECD, NATO i WTO. Zajímavostí je, že nemá Velká Británie jednotný právní systém. Ve Spojeném království tak narazíte hned na 3, sice anglické právo, právo Severního Irska a skotské právo.

Celková plocha Velké Británie je necelých 250tis . kilometrů čtverečních. Největší část je na ostrově Velká Británie, menší část pak na ostrově Irsko a dalších ostrovech převážně na severu a severozápadě země. Anglie tvoří více než polovinu celkové rozlohy království (více než 130tis. kilomentrů čtverečních). Většina země se skládá z nížin. Na severozápadě pak narazíte na hornatý terén. Skotsko je přibližně třetinou celého území Velké Británie a jeho součástí je téměř 800 ostrovů. Skotsko je spolu S Walesem daleko více hornaté než Anglie. Wales je druhou nejmenší zemí Spojeného království. Nejmenší je pak Severní Irsko, kde je terén kopcovitý.

Největším městem Spojeného království je Londýn s více než 7 milióny obyvatel. Druhým největším městem je Birmingham s necelým miliónem dále pak Glasgow se 630tis obyvateli a Liverpool s bezmála půl miliónem. Ve složení obyvatelstva převládá bílá etnická skupina s více než 92%. Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství. Čím dál více se však rozšiřují jiná náboženství. Velká Británie pokládá za velmi důležité vzdělávání obyvatelstva. Mezi hlavní univerzitní města patří kromě Londýna hlavně Cambridge a Oxford.

Doprava ve Velké Británii je poměrně výrazně poznamenána častými kolonami. To platí hlavně pro Londýn a další velká města. Co se týče železniční dopravy, je v zemi provozováno přibližně 18tis osobních spojů denně na cca 3.500 kilometrech. Největším a nejrušnějším letištěm je letiště Heathrow, které se nacházi necelých 25km od Londýna.

Zdroj obrázků: Wikipedia Commons