Historie Říma

Historie Říma
Historie Říma

Řím se může chlubit svou bohatou historií, protože s jeho dějinami se setkáme na každém kroku. Památky na území Říma jsou dochované více než dvě tisíciletí. Město vzniklo spojením několika osad a podle předpokladů v roce 753 před naším letopočtem. Od 7. století před naším letopočtem se stali vládci etruští králové a název Roma je odvozen od etruského rodu Ruma. Republika vznikla v roce 509 před naším letopočtem a do 1. století se zmocnila Španělska, severní Afriky a také Řecka. Konflikty mezi silnými mocnostmi nakonec vedl k rozpadu republiky. Určitou dobu zde vládl Julius Ceasar. Jeho synovec Octavianus přijal titul Augustus a za jeho vlády se z města stalo reprezentativní centrum říše. Začaly vznikat budovy, lázně, paláce a k jejich výstavbě se používal zejména mramor.

Za vlády Augusta se narodil Ježíš Kristus a ve 4. století se stal Řím centrem náboženství. Dále bylo město sídlem senátu, ale postupně význam Římu upadal, protože své sídlo císař Konstantin Veliký přesunul do nově vznikajícího města Konstantinopole. Řím byl také dvakrát dobyt, kdy roku 410 jej dobyli Vizigóti a v roce 455 Vandalové.

Po pádu západní říše se město dočkalo obnovy díky papežům, a zároveň se stalo papežským sídlem po celou dobu středověku. V průběhu let 1309 až 1377 se papežové stěhovali do francouzského Avignonu, což vedlo k dalšímu úpadku. Návrat papežů se uskutečnil v roce 1378, díky čemuž se Řím opět rozvíjel a v polovině 15. století se stal centrem západního křesťanství. Za papeže Mikuláše V. byla zahájena rekonstrukce města v renesančním stylu. Další dvě století se o jeho zkrášlování starali největší renesanční a barokní umělci. Během baroka byl v roce 1600 upálen Giordano Bruno a v roce 1626 probíhalo dokončení chrámu svatého Petra, jehož stavba začala na pokyn papeže Juliuse II. v roce 1506. Napoleon dobyl Řím v roce 1797, což mělo za následek i nepokoje v celé Itálii. V roce 1837 si Řím prošel epidemií cholery.

Řím se stal v roce 1871 hlavním městem sjednocené Itálie, protože italská armáda dobyla většinu papežského státu. Premiérem se v roce 1923, po Pochodu na Řím, stal Benito Mussoliny a od roku 1925 se chopil moci jako diktátor. Od roku 1929 se stal Vatikán samostatným státem a podkladem této skutečnosti se stala Lateránská smlouva. V roce 1946 se Itálie stala republikou. Římské smlouvy pocházející z roku 1957 utvrzují vznik Evropského hospodářského společenství neboli EHS a Euratom, přičemž je Itálie jejich členem. Nastal rok 1960 a v Římě se konaly sedmnácté Olympijské hry. Na Seznam světového dědictví UNESCO se staré město a Vatikán zapsali v roce 1980.