Okolí Milána

Monza - Ponte S. Gerardo
Monza - Ponte S. Gerardo

Monza

V současnosti je již Monza satelitním městečkem Milána. Ve světě je známá závody F1, které se pořádají na autodromu (Autodromo Nazionale di Monza) v krásném rozlehlém parku na okraji města. V parku je rovněž rokokový lovecký zámeček Villa Reale a golfové hřiště.

Nejhezčí část historické části Monzy je čtvrť San Geradino. Leží na řece Lambro, kterou lemují malé domky – v minulosti mlýny. Stojí tu také nejstarší kostel v Monze – kostel San Geradino (Chiesa di San Gerardino).

Ve středu Monzy se nachází dóm podle legendy postavený pravděpodobně v 7. století. Zajímavá je jeho zelenobílá fasáda ze 14. století a fresky z 13. století s výjevy ze života langobardské královny Theodolindy. Za pozornost stojí také malá železná koruna za hlavním oltářem, jejímž majitelem byl údajně císař Constantin. Její unikátnost tkví v tom, že její železná vnitřní obroučka je vykovaná z hřebu Kristova kříže. Součástí dómu je také muzeum – Museo Serpero s dalšími unikátními předměty.

Bergamo

Bergamo je okouzlující město položené na kopci rozdělené na dvě části – historickou Bergamo Alta s jedinečnou středověkou a renesanční výstavbou a modernější a prostornější Bergamo Bassa.

Bergamo Alta
Srdcem této čtvrti náměstí je Piazza Vecchia, které zdobí stavby jako je věž Torre del Comune z 12. století, knihovna Biblioteca Civica z 16. století či soudní dvůr Palazzo della Ragione z 12. století. Podloubí poslední jmenované stavby vede na náměstí Piazza del Duomo s neoklasicistním dómem a kaplí Cappela Colleoni. Nedaleko se nachází také románská bazilika – Basilica di Santa Maria Magiorre.

Bergamo Bassa
Turistickou atrakcí této čtvrti je obrazárna Galleria dell´Accademia Carrara se sbírkou děl benátských a místních umělců.

Lodi

Lodi, hlavní město provincie Lodi, je malebné menší město se zástavou domků v pastelových barvách s pěknými dvorky a velkým množstvím zeleně. Na náměstí Piazza della Vittoria stojí vroubené stavby s podloubími, dóm a renesanční osmiboký kostel Incoronata s kopulí.

Pavia

V době svého největšího rozkvětu do roku 1359 byla Pavia správním střediskem Lombardie, poté jí vystřídalo Miláno. O jejím velkém významu svědčí výsostní románské kostely, vysoké věže a ostatní památky. Skvostem této oblasti je kartuziánský klášter (Certosa di Pavia) ležící 8 kilometrů na sever od Pavie.

Za vidění stojí také pískovcová Basilica di San Michele stojící u ulice Corsa Garibaldi. Ve středu města okolo náměstí Piazza della Vittoria se nachází několik dalších památek – středověká radnice Broletto, nedávno zrekonstruovaný dóm stavěný od roku 1488, renesanční krytý most Ponte Coperto s kostelem uprostřed, jedna z nejstarších evropských univerzit (Università degli Studi di Pavia) z roku 1361, hrad Castello Visconti ze 14. století s přilehlým muzeem Museo Civico či kostel Basilica di San Pietro in Ciel´d´oro ze 12. století s hrobkou sv. Augustina.