Historie Benátek

Historie Benátek sahá až do období stěhování národů, kdy bylo obyvatelstvo ohrožováno barbary, čímž obyvatelé hledali útočiště na bahnitých ostrovech zvané Laguny. První osady byly založeny údajně v roce 421, avšak nejsou žádné doložené důkazy, které by tyto předpoklady potvrzovaly. Osady byly tvořeny prostými chýšemi, avšak postupně se rozvíjely a stalo se z nich město, které však nemělo žádné zázemí, co se týče pozemku a surovin. Jejich velkou výhodou bylo, že se uměli orientovat na obchod s Orientem. Velkou roli a také na nějaký čas se stal symbolem města státní kult svatého Marka. Benátky se postupem času staly nejen bohatou, ale také velmi sebevědomou republikou, která si zvolila své vlastní orgány, přičemž stál v čele dóžet. Město mělo velký vliv na východní Středomoří.

Ve 4. století bylo město osídleno barbary, kteří využívali Benátky jako klidné útočiště, protože město nebylo spojeno s pevninou. Některé zdroje uvádí za počátky založení rok 421, avšak jinde je uvedeno, že počátek Benátek sahá až na počátek 8. století. Benátky neboli italsky Venezia byly současným názvem pojmenovány až ve 13. století.

V období středověku se museli Benátčané potýkat s mnoha soupeři, jako je město Janov či Pisa. Také se podíleli na organizaci mnoha křížových výprav a dokázali čelit i tlaku, jež na ně vystavovala Osmanská říše. Na přelomu 15. a 16. století dosáhla republika vrcholu, a to za vlády svatého Marka. Město se v této době stalo významným místem a také centrem výtvarného umění, především malby. Po roce 1527, kdy sem přijížděli i Římané, se město stalo také centrem architektury, přičemž můžete poznat díla A. Palladia či V. Scamozziho. Výtvarné umění následně převažovalo do 16. do 18. Století, kdy zde zanechali svá díla významní malíři, jako je Tizian, Paolo Veronese či Tintoretto. V této době díky umělcům vznikl moderní směr zvaný impresionismus.

Významnou roli mělo v Benátkách i divadelnictví a můžeme vám určitě připomenout, že z Benátek pocházel dramatik Carlo Goldoni a také hudebník Antonio Vivaldi, dnes známí po celém světě. Ve středověku byly již podobné útvary, jako školy a jejich název zněl scuoly. Nepředstavovaly však klasické školy, jednalo se spíše o cechovní korporace, které měli vlastní finanční zdroje, budovy a také potřebu reprezentovat se.

Po 16. století však nastal úpadek benátské moci, a to zejména v době, kdy byly pořádány cesty kolem Afriky. Avšak definitivní konec Benátské republiky nastal důsledkem francouzské okupace v roce 1797. Od této doby se na nějakou dobu staly Benátky součástí Rakouska, avšak po bitvě u Slavkova se Benátky staly opět francouzské.

Psal se rok 1866 a město se plebiscitem připojilo k sjednocené Itálii. Bylo celkem 674 426 hlasů proti 69.