Co navštívit v Benátkách

Kostel svatého Zachariáše

Kostel svatého Zachariáše se nachází na stejnojmenném náměstí ve čtvrti Castello. Zakladatelem této historické budovy se stal legendární svatý Magnus, avšak jsou to jen předpoklady. Celý komplex je obohacen klášterem benediktinek, scolettou a také zvonicí pocházející ze třináctého století. Stavba probíhala v první polovině devátého století a v roce 1105 stavba vyhořela. Budova byla následně několikrát rekonstruována a přestavována. Současný vzhled kostela pochází z let 148 až 1500. Mezi stavitele, kteří se podíleli na kostelu svatého Zachariáše, patří Antonio di Marco Gambello, Lazzaro di Nicolo a Vernier. Na stavbě můžete zpozorovat kombinaci gotických a renesančních prvků. Autorem sochy svatého Zachariáše se stal Alessander Vittori.

Náměstí svatého Marka

Náměstí Svatého Marka je jedno z nejvíce navštěvovaných míst v Benátkách. Jeho tvar je lichoběžník a délka je více jak 170 metrů. Náměstí je skutečně historické a nejnovější stavba, která je zde situována, pochází z 18. století. Italský název náměstí zní Piazza. Od roku 1997 je v Benátkách zakázáno krmení holubů na jakémkoliv místě, protože se podílí na znehodnocení starobylých památek. Avšak náměstí Svatého Marka je jediné místo, kde je jejich krmení povoleno. Mezi nejznámější stavby, které stojí na náměstí, patří bazilika svatého Marka a také Dóžecí palác.

Dóžecí palác je první stavba představující původně opevněný hrad. Jeho počátky sahají do 9. století. Současný palác vznikal během 14. století a jeho výstavba pokračovala až do 16. Století. Nejkrásnější místnosti jsou situované v druhém a také ve třetím poschodí budovy. Dóžecí palác byl v minulosti sídlem benátského vládce, radnice, soudní budovy a také se na nějaký čas stal vězením a benátskou věznicí. Mezi obdivuhodné části Dóžecího paláce patří schodiště obrů pocházející z konce 15. století. Toto místo se používalo ke slavnostním korunovacím dóžat. Další obdivuhodnou částí je Porta della Carta, což je gotická brána z 15. století a brána se stala hlavním vchodem do paláce. Soud síně meče představuje mučírnu, kde byly prováděny výslechy, přičemž lidé viseli přivázaní na zápěstí.

Významnou památkou situovaná na náměstí svatého Marka je Bazilika svatého Marka. Jedná se o benátskou katedrálu, která se stala jednou z nejznámějších kostelů v Itálii. V roce 1807 se historická památka stala sílem benátské patriarchy. Na jeho místě původně stával kostel svatého Marka pocházející z roku 828, avšak čtyři roky nato ho nahradil nový kostel, který byl zapálen v roce 976. Jeho obnovení nastalo v roce 978 a současná podoba baziliky pochází z roku 1063. Celý komplex se rozkládá na osmi kilometrech čtverečních a zhlédnout zde můžete nejrozsáhlejší mozaikový komplex na světě. Mezi nejstarší části Baziliky svatého Marka patří Kaple Mascoli, Klenotnice a Presbytář a Pala D’Oro.

Kanál Grande

Benátky jsou hlavní dopravní tepnou stejně jako každé velké město v Itálii. Nejdůležitější součástí v dopravě je kanál Grande. Tento kanál je dlouhý čtyři kilometry a jeho hloubka dosahuje až čtyř metrů. Nejširší je kanál na okrajích a v některých místech se zužuje až na třicet metrů. Kanál rozděluje Benátky na dvě části, přičemž první část je obohacena Bazilikou svatého Marka a druhou část tvoří takzvaná druhá strana. Kanál Grande byl významný v dopravě již od středověku, a proto si šlechta podél něj stavěla paláce a historické památky, které dnes můžete zhlédnout při projížďce po kanálu. Nejvýznamnějším a také nejvíce fotografovaným je most Ponte di Rialto z bílého mramoru, který byl dovezen z Istrijského poloostrova.  Most Rialto je dlouhý 48 metrů a šířka dosahuje 22 metrů. Most vede přes kanál Grande. Základy mostu byly postaveny již ve 12. století. Po další uplynulá staletí prošel most spoustou změn. Například byl nahrazen mostem dřevěným, později po stranách mostu vznikly dvě řady obchodů a v roce 1444 se zřítil. Dnešní podoba mostu pochází z roku 1591.