Paříž

Autor: yoyolabellut, Flickr.com
Autor: yoyolabellut, Flickr.com

Vítejte v sdrci Francie. Paříž je nejlidnatějším a zároveň hlavním městem  Francie. Mimoto je hlavním městem region Ile-de-France. Město leží na řece Seině. Své postavení si Paříž budovala již od 10. století, kdy ležela na křižovatce obchodních cest v srdci bohatého zemědělského regionu. V tomto období vznikly mnohé významné památky jako královské paláce, bohaté opatství a katedrály. Během dvanáctého století se Paříž stala jedním z hlavních měst v oblasti vzdělání a umění. S ohledem na obrovský potenciál rozvoje se během čtrnáctého století stává Paříž hlavním městem křesťanství a v sedmnáctém století je centrem evropského politického dění. V osmnáctém a devatenáctém století se pak Paříž stává centrem umění a módy.

Paříž je skutečným srdcem Francie a to i v ekonomické a obchodní oblasti. Odehrává se zde téměř veškerý finanční a burzovní obchod. Tomu je uzpůsobena i dopravní infrastruktura. Paříž je křižovatkou pro leteckou dopravu a je zde veliká hustota železniční sítě. Opomenout nelze spletité pařížské metro a důmyslný systém městské hromadné dopravy.

Věhlasné po celém světě jsou pařížské památky a místní kulturní a umělecký život. Místní muzea a výstavy ročně přilákají více než 30 miliónů zahraničních i místních návštěvníků. Paříž je již po dlouho dobu považována za jedno z hlavních měst ve světě módy a luxusu.

Počet obyvatel v centrální části města byl  v roce 2005 více než 2.1 miliónu. Při započtení příměstských částí je pak počet obyvatel vyšší než 11 miliónů. Toto ohromné číslo řadí Paříž za Mosku na druhé nejlidnatějsí místo v Evropě. Prvenství v Paříži patří, jako nejvíce osídlenému městu Evropské Unie. Historické centrum se převážně nachází na dvou ostrovech na řece Seině. Odtud se město nerovnoměrně rozšiřuje do všech světových stran. Samostatné město Paříž má, co do rozlohy, 150 km2. Pokud bychom ale chtěli spočítat přesnou rozlohu města musíme přípočíst oblast aglomerace, která se dle posledních údajů rozkládá na téměř 2.800 km2.

Počasí v Paříži je do značné míry ovlivněné oceánským klimatem. Díky tomu se průměrné letní teploty pohybují na okolo příjemných 18°C. Zimy pak bývají mírné s průměrnou teplotou okolo 6°C. V zimním období se však připravte na mnoho srážek, často i více než 50 mm měsíčně. S ohledem na velikost města, omezený počet zelených ploch a nejhustší zalidnění v evropě musíme konstatovat, že životní prostředí v Paříži není ideálním. K nápravě tohoto nedostatku však již více než 20 posledních let přibývá parků, zeleně a nových zahrad. Paříž bývá často kritizována za špatnou politiku v oblasti znečištění psími výkaly. I toto je téma, které v poslední době zažívá pozitivní změny.