Historie Verony

Toto velkolepé a malebné město rozprostírající se na řece Adige, na úpatí hory Lessini, což je dnes národní park, bylo obsazené lidmi již před více než tři sta tisíci lety. Kámen byl v té době použit jako jeden z přírodních zdrojů, lidé si z něj začali vyrábět pracovní materiály, které jsou dnes známé pod názvem pazourek. Bylo však nalezeno mnohem více nástrojů, které potřebovali ke každodennímu životu či k náboženským artefaktům. V době, kdy byl kraj prvně obsazen, toto místo osídlili Keltové. Císaři posílil obranu města tak, že jej nechal obehnat silnými hradbami. Začaly vznikat mimořádné památky urbanistické struktury, čímž se začalo město formovat v zajímavém středověkém a moderním stylu. Během několika let se Verona stala velmi důležitá, a to díky geografické poloze. I v současné době se jedná o důležité průmyslové a obchodní centrum severní a střední Itálie. Díky své poloze se v té době propojila se severní Evropou. Z tohoto důvodu se stala Verona jedním z nejvíce rozvinutých center v Itálii. Ostrogótský král Theodorich Velký povýšil Veronu na královské město, a to v šestém století. Po Ostrogótech se vlády ujali Frankové, kteří ovládali celou severní Itálii.

Mezi pátým a desátým stoletím zažilo město několik invazí barbarů, přičemž se Verona stala svobodným městem na počátku třináctého století – a to po dlouhém boji proti Fredericu Barbarossovi. Vlády se tedy v roce 1263 ujali Scaligeři, kteří se jí drželi 127 let. Tento rod přeměnil Veronu na jedno z nejdůležitějších království svého času. Postupně bylo město poseté nádhernými budovami a uměleckými díly, které dnes můžeme obdivovat. Cesta k moci Scaligeriů byla však nemilosrdná a krutá, za což si vysloužili přezdívky jako „mastino“ a „cangrade“. Ale byli to oni, kteří přinesli do města mír mezi nepřátelskými rody. Dante Alighieri pobýval na jejich dvoře v letech 1301 – 1304 a věnoval jim svůj Ráj, což je poslední část Božské komedie. V roce 1387 se vlády ujali Visconti z Milána.

V roce 1405 se Verona stala součástí Benátské republiky. V roce 1796 bylo město obsazené na šest měsíců napoleonskými vojáky. A v roce 1814 byla Verona definitivně připojena habsburské monarchii. Během devatenáctého století si zasloužila Verona významnou administrativní a vojenskou roli. Město mělo ozbrojené síly, čímž bylo posíleno. Provincie Verona se oficiálně stala součástí království Itálie v roce 1866. Existuje i několik uměleckých míst, které stojí za návštěvu a poukazují na historii. Nenechte si ujít tedy návštěvu Piazza dei Signori, Palazzo del Comune a mnoho dalších.