Co navštívit v Římě

Řím je na památky díky historii bohatý. Nabídne scenérie, které vás nenechají chladnými. Uvidíte krásná místa, budovy a jiné stavby.

Večerní pohled na Koloseum
Večerní pohled na Koloseum

Symbolem věčnosti, moc, ale i bolesti se stalo Koloseum, nejznámější antická památka, která získala název podle kolosální sochy císaře Nerona. Ve středověku se však část zdí zřítila a kapacita amfiteátru byla asi pro 50 tisíc diváků.

Nádherné barokní umělecké dílo je Fontana di Trevi, přičemž je sousoším vytesáno z mramoru. Fontána je ve tvaru mušle, na níž stojí bůh Oceánu. Patří k nejznámějším symbolům Říma.

Nejpamátnější řekou světa je právě řeka Tibera, která byla starými Římany označována Nilem Západu. Přes řeku byl přepravován stavební materiál, dřevo a také ovoce. Prvním dřevěným mostem klenoucí se přes Tiberu byl most Ponte Sublicio a prvním kamenným mostem se stal Ponte Emilio. Avšak nejstarším mostem je Ponte Fabricio, jehož stavba proběhla v roce 62 před naším letopočtem. V Římě je v současnosti situováno celkem 25 mostů, například Ponte Rotto připomíná svým tvarem loď.

Za urbanistické centrum Říma je považováno náměstí Piazza Venezia, kde stojí goticko-renesanční palác z roku 1455.

Monumentální novoklasická stavba památník Viktora Emanuela II stojí skutečně za pozastavení. Je postaven z bílého brescijského vápence a jedná se o největší památník v celé Itálii. Délka činí 135 metrů, šířka 130 metrů a dominuje 70 metrovou výškou. Symbolizuje znovusjednocení Itálie a mnohdy je nazýván „psací stroj“. Nad samotným hrobem stojí socha neznámého vojína a jezdecká socha krále Viktora Emanuela II. Kapitolické náměstí je nejnižší, ale zároveň i historicky nejvýznamnější z římských pahorků. Již v minulosti bylo centrem náboženství. Jestliže se chcete dostat na náměstí, musíte vystoupat po širokém renesančním schodišti, již stvořitelem se stal Michelangelo. Pomalu se vám bude odhalovat pohled na kopii antické bronzové jezdecké sochy císaře Marka Aurelia. Svou pozornost si zaslouží i dekorativní dlažba.

Za jeden z nejkrásnějších kostelů je považován Santa Maria in Aracoeli, jehož přednosti spočívají v pozlaceném stropě, cenné podlaze a ve 22 antických sloupech. Nachází se zde dřevoryt Jezulátka a kostel je postaven v gotickém slohu.

Fontana di Trevi
Fontana di Trevi

Největší římský cirkus Maximus s kapacitou 185 tisíc diváků je pozoruhodný díky nádherné kulise Palatina. V minulosti sloužil pro jezdecké dostihy a v současnosti se zde konají zdarma mega koncerty světových hvězd.

Od cirkusu náleží cesta k divadlu Teatro di Marcello, které vzniklo za vlády Ceasara a Augusta.

Bazilika Santa Maria Maggiore pocházející z 5. století byla přestavěna během 16. a 17. století. Zvonice z roku 1377 je nejvyšší ve městě, přičemž její výška dosahuje 75 metrů. Rozum zůstane stát při pohledu na nádherně vyzdobený interiér, kde strom je pokrytý vrstvou zlata, jenž je přivezené z Ameriky. Hlavní oltář kaple je zdoben obrazem sv. Panny a je uznán jako nejvýznamnější mariánský obraz v Římě.

Za povšimnutí stojí i trojlodní bazilika San Pietro in Vincoli dominující 20 antickými sloupy. Pochází z roku 442 a prošla již mnoha přestavbami a rekonstrukcemi.

Kostel Santa Maria in Cosmedin z 6. století a stojí na místě, kde se v minulosti rozděloval chleba. San Giovanni in Laterno patří k nejvýznamnějším a nejstarším kostelům katolické církve. Průčelí je zdobeno 12 sochami, jež jsou vysoké sedm metrů. Zaujme vás jistě křížová chodba ze 13. století, jejíž strop je dřevěné a podlaha je bohatě zdobená.

Nejslavnějším barokním římským náměstím je Piazza Navona, které se rozkládá na původním místě Domiciánova antického stadionu z roku 85. Severní část je zdobena barokní Neptunovou kašnou a jižní část dominuje nejstarší Mouřenínovou fontánou, kostelem Sant Agnese in Agone a Nostra Signora del Sacro Cuore.

Slavný Pantheon z roku 27 před naším letopočtem je význačný legendou, která tvrdí, že zde vystoupil Romulus na nebesa. Jeho stavitelem se stal Marcus Agripa.

Vatikán

Vatikán je nezávislým státem a také nejmenším státem na světě. Leží na území italského hlavního města Říma. Dnešní Vatikán je zbytkem papežského státu. Jeho rozloha je pouze 44 hektarů a počet obyvatel je přibližně 600. Jedná se o církevní stát, jehož hlavou je římský biskup neboli papež. Toto území papežové obývají již od 14. století. Své jméno získal podle stejnojmenného pahorku Vatikán, na kterém leží.

Bazilika svatého Petra
Původní bazilika byla postavena již ve 4. století za papeže Silvestra I. Bazilika stojí na místě, kde byl po svém umučení pohřben sv. Petr. Gotickou podobu získala bazilika ve 13. Století. Dnešní vzhled získala v 16. století.

Svatopetrské náměstí
Svatopetrské náměstí leží před bazilikou svatého Petra. Dnešní podoba pochází ze 17. století. Ve středu náměstí se nachází obelisk a vedle něho fontány od Carla Maderna. Náměstí pojme přibližně 400 000 lidí.

Sixtinská kaple
Sixtinská kaple byla postavena v 15. století. Přístupná pro veřejnost je od roku 1990, předtím byla dlouhou dobu restaurována. Je známa zejména díky své vnitřní výzdobě, na které se podílela spousta renesančních umělců. V této kapli jsou pořádána konkláve neboli volby papeže. Strop kaple je vyzdoben mnoha obrazy s výjevy ze Starého a Nového zákona. Například zde můžeme vidět Stvoření světa, Adama a Evu, kteří ochutnávají zakázané ovoce atd. Výzdobu vytvořil Michelangelo v 16. století.